Investor relations

 

Här erbjuder vi aktieägare, analytiker och investerare kontinuerlig finansiell information. Vi strävar efter en öppen dialog och transparens gentemot aktieägare, investerare, analytiker, kunder och media.

 

Genom vår IR-kontakt kan du få svar på frågor som rör vår finansiella information eller bolagsstyrning.

 

Nyheter

Resultat från erbjudande om utbyte av preferensaktier

Ginger Oil skickade under augusti månad ut ett erbjudande om utbyte av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier.Erbjudandet har accepterats till 54,8 %, innebärande att 538 768 preferensaktier kommer att utbytas till 1 077 536 nyemitterade stamaktier. I samband med att styrelsen verkställer flytten, kommer handeln i Bolagets kvarvarande preferensaktier att upphöra.

Läs mer

Ny verkställande direktör och koncernchef

I samband med den initierade strukturaffären mellan Ginger Oil och U.S. Energy Group avgick Bolagets verkställande direktör Åke Andersson i anslutning till årsstämman som hölls den 29 juni 2016. Till ny verkställande direktör och koncernchef har styrelsen utsett Anders Lagerberg som tillträder sin tjänst den 1 september 2016.

Läs mer

Nasdaq Stockholm First North
PETR

 

 

 

 

Senaste rapporten

Kommande händelser

2016-12-09
Extra bolagsstämma
2017-03-31
Bokslutskommuniké 2016

 

IR-kontakt

 

Anders Lagerberg
E-mail: anders.lagerberg@usenergy.se
Tel: 070 688 65 36