Investor relations

Här erbjuder vi aktieägare, analytiker och investerare kontinuerlig finansiell information. Vi strävar efter en öppen dialog och transparens gentemot aktieägare, investerare, analytiker, kunder och media.

Genom vår IR-kontakt kan du få svar på frågor som rör vår finansiella information eller bolagsstyrning.

Nyheter

Erbjudande om utbyte av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier

Alla innehavare av preferensaktier erbjuds att byta ut dessa till nyemitterade stamaktier. Efter acceptperiodens slut kommer preferensaktierna att avnoteras från handelsplatsen Nasdaq First North.

Acceptperiod från den 9 augusti till den 26 augusti 2016.


Ladda ner villkor för erbjudandet

Så anmäler du dig

Förvaltarregistrerade preferensaktier ska anmälas genom förvaltaren.

För ej förvaltarregistrerade preferensaktier använd denna anmälningssedel.

Nasdaq Stockholm First North
GOIL

Ny verkställande direktör och koncernchef

I samband med den initierade strukturaffären mellan Ginger Oil och U.S. Energy Group avgick Bolagets verkställande direktör Åke Andersson i anslutning till årsstämman som hölls den 29 juni 2016. Till ny verkställande direktör och koncernchef har styrelsen utsett Anders Lagerberg som tillträder sin tjänst den 1 september 2016.

Läs mer

IR-kontakt

Åke Andersson

E-mail: aandersson@gingeroil.com

Tel: +46 (0)70 520 48 85

Ginger Oil Åke Andersson