Investor relations

Här erbjuder vi aktieägare, analytiker och investerare kontinuerlig finansiell information. Vi strävar efter en öppen dialog och transparens gentemot aktieägare, investerare, analytiker, kunder och media.

Genom vår IR-kontakt kan du få svar på frågor som rör vår finansiella information eller bolagsstyrning.

Nyheter

Resultat från erbjudande om utbyte av preferensaktier

Ginger Oil skickade under augusti månad ut ett erbjudande om utbyte av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier.Erbjudandet har accepterats till 54,8 %, innebärande att 538 768 preferensaktier kommer att utbytas till 1 077 536 nyemitterade stamaktier. I samband med att styrelsen verkställer flytten, kommer handeln i Bolagets kvarvarande preferensaktier att upphöra.

Läs mer

Ny verkställande direktör och koncernchef

I samband med den initierade strukturaffären mellan Ginger Oil och U.S. Energy Group avgick Bolagets verkställande direktör Åke Andersson i anslutning till årsstämman som hölls den 29 juni 2016. Till ny verkställande direktör och koncernchef har styrelsen utsett Anders Lagerberg som tillträder sin tjänst den 1 september 2016.

Läs mer

Nasdaq Stockholm First North
GOIL

IR-kontakt

Åke Andersson

E-mail: aandersson@gingeroil.com

Tel: +46 (0)70 520 48 85

Ginger Oil Åke Andersson